Werkwijze voor het bereiden van een smeeroliesamenstelling en werkwijze voor het bereiden van een gemodificeerd mannich-condensatieprodukt geschikt voor toepassing bij voornoemde werkwijze.

 • Inventors:
 • Assignees: Standard Oil Co
 • Publication Date: February 16, 1982
 • Publication Number: NL-169494-B

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle