Waakvlam- en aansteekbeveiligingsinrichting voor een gasbrander.

  • Inventors:
  • Assignees: Honeywell Inc
  • Publication Date: April 18, 1983
  • Publication Number: NL-172588-B

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle