Werkwijze ter bereiding van een vormmengsel op basis van polycarbonaat, alsmede daaruit verkregen voorwerpen.

 • Inventors:
 • Assignees: Gen Electric
 • Publication Date: June 01, 1984
 • Publication Number: NL-175426-B

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle