Werkwijze ter bereiding van een farmaceutisch preparaat met psychofarmacologische werking, dat een peptide of peptide-derivaat dat afgeleid is van een de aminozuren 4-10 omvattend, fragment van adrenocorticotroop hormoon als actief bestanddeel bevat, alsmede een werkwijze ter bereiding van deze peptiden.

 • Inventors:
 • Assignees: Akzo Nv
 • Publication Date: September 03, 1984
 • Publication Number: NL-175988-B

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle