Werkwijze ter bereiding van een katalysator en werkwijze voor het reformeren van koolwaterstoffen onder toepassing van de aldus bereide katalysator.

 • Inventors:
 • Assignees: Chevron Res
 • Publication Date: April 01, 1986
 • Publication Number: NL-179347-B

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle