Machine voor het vervaardigen van flessen, ampullen en dergelijke uit thermoplastisch materiaal, in het bijzonder glas.

 • Inventors:
 • Assignees: Dichter Hans Joachim
 • Publication Date: July 01, 1987
 • Publication Number: NL-181922-B

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle