Inrichting voor het afvoeren van een vloeistof uit een houder met behulp van een hand-bediende zuig-perspomp.

 • Inventors:
 • Assignees: Aero Pump Gmbh
 • Publication Date: June 18, 1990
 • Publication Number: NL-186371-B

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle