Werkwijze voor het bereiden van gesubstitueerde benzamiden, werkwijze voor het bereiden van een farmaceutisch preparaat onder toepassing van een dergelijk benzamide, alsmede gevormd preparaat.

 • Inventors:
 • Assignees: Ile De France
 • Publication Date: June 18, 1990
 • Publication Number: NL-186382-B

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle