Werkwijze voor het hydrocyaneren van onverzadigde organische verbindingen, met ten minste een dubbele binding.

 • Inventors:
 • Assignees: Rhone Poulenc Ind
 • Publication Date: November 18, 1991
 • Publication Number: NL-188158-B

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle