Werkwijze voor het omzetten van koolstofhoudende vaste brandstoffen tot gasvormige en vluchtige, vloeibare koolwaterstoffen.

 • Inventors:
 • Assignees: Swanson Rollan Dr
 • Publication Date: May 06, 1992
 • Publication Number: NL-188796-B

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle