Elastomeren, werkwijze voor de bereiding hiervan, en banden, die deze elastomeren bevatten.

 • Inventors:
 • Assignees: Shell Int Research
 • Publication Date: May 03, 1993
 • Publication Number: NL-190018-B

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle